Je bent hier: Elkaar ontmoeten bij WOP Schollevaar

WOP Schollevaar: ‘Blij dat we elkaar weer écht kunnen ontmoeten!’

Afgelopen woensdag was het zover: na dik anderhalf jaar online vergaderen, kon het Wijkoverlegplatfom (WOP) van Schollevaar eindelijk weer eens een échte bijeenkomst voor de wijkbewoners organiseren. Met na afloop een ouderwets gezellige borrel. WOP-bestuursleden Tineke Straver, Tom Palms en Paul van Gink: ‘Fijn om via het WOP iets te kunnen doen voor je eigen wijk. En natuurlijk kunnen we altijd nieuwe bestuursleden gebruiken!’

De deuren van het Huis van de Wijk Schollevaar stonden wijd open afgelopen woensdag. Het WOP pakte goed uit met drie gastsprekers. Paul: ‘De directeur van Accent Praktijkonderwijs vertelde over een buurtwinkel die in een leegstaand pand in het winkelcentrum komt. Een paar leerlingen gaan daar met een docent koffie en taart serveren en cadeautjes verkopen, hartstikke leuk.’ Ook vertelde de buurtcoach van Welzijn Capelle over het vernieuwde Huis van de Wijk Schollevaar, waar op 7 oktober een nieuwe activiteitenruimte opengaat, en gaf de derde gastspreker informatie over Whatsapp-buurtgroepen.

Wat kan beter in je buurt?
Paul: ‘Het WOP is een communicatiekanaal tussen bewoners en gemeente. Iedereen kan zijn zegje doen. Dus als je vindt dat er iets in je buurt beter kan, kom dat vooral melden tijdens een WOP-bijeenkomst.’ Lachend: ‘En al zijn we geen gezelligheidsvereniging, de borrel na afloop van een WOP-bijeenkomst is altijd wel héél gezellig! Daar gebeurt vaak ook het echte werk, en worden de meeste contacten gelegd en afspraken gemaakt.’

Samenwerken
Het WOP werkt samen met allerlei partners, zoals wijkpolitie, gebiedsregisseur van de gemeente, wijkwethouder, buurtcoach van Welzijn Capelle en Havensteder. Paul: ‘Zo is er direct contact tussen gemeente en bewoners. En wil je een activiteit of feestje organiseren in je buurt, dan ondersteunt het WOP financieel, via Maak Capelle.’

Introductie
Een korte introductie van het huidige WOP-bestuur. Bestuurslid Tineke Straver werkt als leerkracht in het basisonderwijs. Na jaren directeur te zijn geweest, staat ze weer voor de klas, te doen wat ze het leukst vindt: lesgeven aan kinderen. Penningmeester Tom Palms is had verschillende eigen bedrijven. Secretaris Paul van Gink werkte als adviseur bij een bank. Hij kwam vijftien jaar geleden bij WOP Schollevaar. Zijn reden? ‘Het zit in m’n genen! Mijn ouders zeiden al, ‘Je hebt een mooie opleiding gedaan, dus doe iets terug voor de samenleving.’

Goede sfeer
Paul van Gink: ‘Tineke, Tom en ik kennen elkaar al jaren, dus de sfeer in ons bestuur is goed. Alles is bespreekbaar. Vóór corona kwamen we regelmatig bij elkaar voor overleg, de laatste tijd was het natuurlijk een en al online vergaderen. In Schollevaar heeft het Wijkoverlegplatform traditioneel geen voorzitter, we verdelen de taken gewoon. Maar bij een WOP-bestuur is een voorzitter wel handig.’

Van verkeersoverlast naar eenzaamheid
De Wijkoverlegplatforms – Capelle telt er zeven – organiseren minstens vier keer per jaar een bijeenkomst voor de wijkbewoners. Dan zijn er gastsprekers en staan er allerlei onderwerpen op de agenda. Paul: ‘Bewoners en gemeente dragen de agendapunten aan. De onderwerpen zijn aan het verschuiven. Ging het vroeger meestal over hondenpoep, verkeersoverlast en hangjongeren, nu gaat het vaker over eenzaamheid en stille armoede.’

Actieve wijk
Paul van Gink vindt Schollevaar een actieve wijk. ‘Het stikt hier van de vrijwilligers en netwerkjes. En er zijn ook veel ‘stille vrijwilligers’, mensen die zichzelf niet als vrijwilliger zien, maar toch veel doen – zoals hun straat schoonhouden of een oogje op oude buurvrouw houden, haast als een mantelzorger.’

Elkaar ontmoeten
Het leukste aan zijn vrijwilligerswerk voor het WOP vindt Paul van Gink dat je elkaar als buurtgenoten leert kennen, en elkaar een beetje in de gaten houdt als er iets aan de hand is. ‘Het omgaan met al die mensen, met al hun eigenaardigheden, geeft me energie. Soms is er bijvoorbeeld een bescheiden buurtgenoot, die heel veel voor de wijk blijkt te doen! Ook dat er zoveel verschillende soorten dingen te doen zijn is leuk. Van “straatpop” of een buurtbarbecue, tot culturele dingen.’

Tineke, Paul en Tom van het WOP Schollevaar gaan voorlopig nog wel even door met hun goede werk voor de wijk. ‘Maar nieuwe bestuursleden zijn zeker welkom!’

Onze websites

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info