Je bent hier: Meer evenementen in Capelle aan den IJssel

Wethouder Rik van Woudenberg: “Capelle moet nog meer bruisen”

Evenementen zorgen niet alleen voor betrokkenheid en een levendige stad maar ook voor versterking van de horeca en detailhandel. Dit betekent dat er naast volksfeesten, cultuur- en sportevenementen voortaan ook evenementen met een economische spin-off een plek krijgen in Capelle. Ook stimuleert de gemeente meer terugkerende evenementen en (buiten)evenementen voor jongeren.

Wethouder Rik van Woudenberg: ”Een aantrekkelijke stad is een stad waar mensen leuk kunnen wonen, werken én recreëren. Ik gun Capelle een stad met veel plezier, ontmoeting en levendigheid. Voor oud en jong. De volksfeesten blijven; koningsdag, sinterklaas en de kermis. Daarnaast willen we meer evenementen voor jongeren organiseren, zoals de jongerenavond dit jaar tijdens Smaack XL. Ook willen we andere partijen via subsidies stimuleren om meer typisch Capelse evenementen te organiseren, die jaarlijks terugkomen. Dit alles moet een impuls geven aan de levendigheid van Capelle en zorgen dat de stad nog meer bruist!”

Logo gemeente Capelle aan den IJssel

Capelse evenementen
De komende jaren zet de gemeente in op meer typisch Capelse evenementen. Dat zijn evenementen die Capelse organisaties organiseren rondom lokale ambachten en/of producten. Ook met Capelse artiesten of met andere typische Capelse onderwerpen uit de (recente) geschiedenis. Ook de jaarlijkse Capelse kermis en Smaack vallen in deze categorie.

Terugkerende evenementen
De gemeente wil terugkerende evenementen stimuleren, zoals een jaarmarkt of een culinair feest. Organisatoren kunnen een plan indienen voor een periode van maximaal vier jaar. Bij een positieve evaluatie na een jaar krijgt het evenement voor de resterende periode subsidie.

Stadsplein en Stadsfeest
De komende maanden transformeert het Stadsplein naar een bruisend plein voor jong en oud waar veel evenementen een plek gaan krijgen. De gemeente onderzoekt de haalbaarheid en invulling van een jaarlijks terugkerend Stadsfeest. Begin 2024 volgen de uitkomsten van dit onderzoek.

Evenementenbudget
Om de plannen uit te voeren en om de gestegen kosten van evenementen te compenseren stelt het college aan de gemeenteraad voor het evenementenbudget naar het niveau van andere vergelijkbare steden te verhogen. De gemeenteraad besluit in december over het nieuwe evenementenbeleid.

Bron: gemeente Capelle aan den IJssel

Onze websites

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info